Неділя, 20.06.2021, 07:34
Вітаю Вас Гость | RSS
                                                                               
Форма входу
Опитування
Чим зацікавив Вас сайт?
Всего ответов: 226
Погода
Погода в Україні
Здраствуй, школо!
Слова та музика Наталії Май.

ГПД

Група продовженого дня
Основними завданнями, які розв’язує сьогодні школа, зокрема групи продовженого дня, є забезпечення сучасної якості навчання та виховання, зміцнення розумового, фізичного, естетичного розвитку дитини.
У групах продовженого дня міцніше згуртовується колектив дітей. Для учнів початкових класів навчально-виховний процес у таких групах – це фрагмент реального життя із системою конкретних стосунків. Група продовженого дня відкриває широкі можливості для органічного поєднання навчання і виховання учнів, заохочує їх брати участь у цікавих позакласних і позашкільних заходах, сприяє розвитку індивідуальних здібностей дітей. Але навчально виховний-процес у ГПД не повинен бути продовженням уроків. Соціальна і педагогічна ситуація вимагає від сучасних вихователів відповідного підходу до організації роботи у групі. Найголовніше –це зробити кожну дитину суб’єктом діяльності, формувати ставлення молодших школярів до світу, природи, людини, праці і до самого себе.
Домашні завдання учні других класів виконують під керівництвом педагога-вихователя. До послуг групи – бібліотека, спортивний і актовий зали, навчальні кабінети, ігрова кімната.
У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і законами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, статутом і планами школи; дотримується Конвенції про права дитини.
У групі продовженого дня вся навчальна і позакласна робота учнів проводиться у раціональному режимі під керівництвом вихователя, а також за постійної активності дитячого колективу. Всі ці фактори у сукупності позитивно впливають на учнів. У групах більш ефективно вирішують навчальні і виховні завдання: підвищення якості знань, розвиток інтересів і здібностей школярів, підготовка учнів до суспільно-корисної праці, фізкультурно-оздоровчої роботи, виховання колективізму і взаємодопомоги.
 
Організація та планування роботи групи продовженого дня
 До групи продовженого дня учнів зараховують за заявами батьків на початку навчального року. Згідно з заявами батьків, дозволено відпускати дітей додому в зручний для батьків час. Під час канікул групи працюють для тих дітей, які цього потребують. Розрізняють кілька груп: група-клас, група, що складається з паралельних класів, група з учнів суміжних класів. На перших батьківських зборах необхідно провести анкетування і виявити інтереси батьків та дітей. За групою рекомендується закріпити постійне приміщення. Бажано, щоб це була спеціально обладнана кімната. Доцільно, якщо замість парт у ній будуть стояти столи і стільці, які можуть бути використані для різних видів занять, а також килимок для ігор, казкових мандрівок; шафи для збереження особистих речей – все, що наближає умови до домашніх, робить їх більш затишними. Бажано, щоб у групі було багато квітів, акваріум, пташки або тваринки, телевізор, бібліотека, поробки, зроблені руками дітей, ігри, дитячі журнали, газети. Якщо немає окремого приміщення, бажано виділити найпросторіший, світлий клас, забезпечити можливість користуватися бібліотекою, спортзалом, кабінетами. Обов’язково має бути куточок гігієни: мило, індивідуальні або паперові рушники, туалетний папір, аптечка. 
 
      Режим роботи
Успішна робота групи продовженого дня залежить не тільки від того, наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й від того, наскільки правильно організований у ній режим. Від раціонально побудованого режиму( з точки зору психолого-педагогічних і гігієнічних вимог) залежить підвищення успішності, збереження достатньої працездатності учнів. Правильний режим виховує у школярів такі якості, як організованість, дисциплінованість, охайність. Найбільш типовими порушеннями режиму дня є недостатнє перебуванні дітей на свіжому повітрі, обмеження занять фізичною культурою, відсутність рухливих ігор. Для учнів 1-2 класів, а також для ослаблених дітей 3-4 класів найкращим відпочинком є, по можливості, гігієнічно правильно організований денний сон, після якого працездатність дітей 6-10 років вища, ніж після інших видів відпочинку. Режим дня погоджується з лікарем, обговорюється на педраді, затверджується директором школи. Режим будується диференційовано залежно від вікових та індивідуальних особливостей, періодичності фізіологічних функцій; передбачає чергування всіх видів діяльності, перебування на свіжому повітрі не менше 3 годин. Правильно організована робота у групі продовженого дня дає можливість гармонійно об`єднати навчання і виховання; організувати позакласну діяльність та дозвілля дітей відповідно до їх інтересів і побажань; надавати їм кваліфіковану допомогу у виконанні домашніх завдань. Для першокласників є обов’язковим щоденний 1,5-2 годинний денний сон. Тому кожному учневі потрібне постійне спальне місце. Під час сну має бути присутній учитель або вихователь. Обов’язковим елементом режиму першокласників є2,5-3 годинне перебування на свіжому повітрі(прогулянка, спостереження, рухливі ігри). Режим дня для першокласників не передбачає у другій половині дня часу для самопідготовки. Тому в цей час проводяться заняття чи виховні заходи за інтересами (малювання, ліплення, рукоділля; настільні ігри, перегляд телепередач; відвідування театрів, виставок; проведення цікавих зустрічей, бесід, конкурсів та ін.). Тривалість таких видів діяльності, як читання, малювання, ліплення, настільні ігри тощо, не має перевищувати 30 хвилин. Перегляд телепередач не потрібно проводити частіше 1-2 разів на тиждень, з обмеженням перегляду телепередач – 30-45 хвилин.
Важливим організаційним та педагогічним завданням, від якого залежить успіх навчально-виховної роботи вихователя, є комплектування груп. 
 
 Вони можуть комплектуватися: 
 з учнів одного класу(клас-група);
з учнів двох або декількох паралельних класів( збірна група);
 з учнів різних класів(різновікова група).
 
Труднощі виникають при складанні режиму для різновікової групи: навчальні заняття закінчуються не одночасно, на самопідготовку відводиться різний термін. Тому вихователь разом з вчителями повинні продумати, як збирати дітей так, щоб ті, у кого заняття закінчуються раніше, брали участь у гуртковій роботі, у спортивній і суспільно-корисній діяльності, у малорухливих іграх.
 
При плануванні режиму роботи групи продовженого дня необхідно враховувати наступне:
вікові особливості дітей;
чергування режимних моментів;
раціональний розподіл часу на відпочинок, позашкільні заходи, на навчання і харчування;
перебування на свіжому повітрі;
заняття за інтересами.
Час відведений для виконання домашнього завдання:
2 клас – 45 хвилин;
3 клас – 70 хвилин;
4 клас – 90 хвилин.
 
Самопідготовка.
Самопідготовка – обов’язкове заняття дітей у групі продовженого дня. У групі продовженого дня створюються сприятливі умови для організації навчальної діяльності учнів як єдиного процесу пізнання на уроці та під час самостійної роботи самопідготовки. Успішність навчальної роботи залежить від того, наскільки органічно пов’язані урочна і позаурочна діяльність учнів. У групі продовженого дня учитель має більше можливостей для систематичного формування навичок навчальної праці школярів і виховання в них позитивного ставлення до навчання. Самопідготовка сприяє систематичному закріпленню та засвоєнню знань. Єдність навчального процесу на уроці та самопідготовки формує в кожного учня вміння і бажання інтелектуально працювати як індивідуально, так і в колективі, працювати регулярно та систематично. Самопідготовка повинна носити цілеспрямований характер. Задача вчителя полягає в умінні знайти таке завдання, яке викликало у школярів зацікавленість у роботі та бажання виконати її якомога краще. А для цього треба вміло спланувати і активізувати діяльність школярів під час самопідготовки, здійснювати диференційний підхід до учнів, використовувати можливості навчального кабінету. Це підвищить ефективність самостійної роботи, скоротить час підготовки домашнього завдання. Саме така робота вимагає від учителя педагогічної майстерності. Нажаль великим недоліком роботи групи продовженого дня є перетворення самопідготовки на заняття репетиторством. При цьому у школярів зникає почуття відповідальності та самостійності, з’являється утриманська психологія: за невстигання відповідає вихователь. Іншим недоліком стало використання самопідготовки як додаткових занять для невстигаючих учнів. Нерідко її перетворюють на повторення або продовження уроку. Самопідготовка – це щоденне навчальне заняття учнів у групі продовженого дня. Самопідготовка складається з таких частин: підготовка до роботи, самостійне навчання, підведення підсумків. Підготовча частина триває 5-10 хвилин. В цей час учні складають план роботи, з’ясовують зміст завдання, виділяють головне в роботі, отримують консультації про необхідний дидактичний матеріал, посібники. Самостійне навчання складається із загальної та індивідуальної роботи. Наприкінці самопідготовки підводиться короткий підсумок, вказуються позитивні сторони та недоліки в роботі учнів, оцінюється виконання завдань. Однією з головних проблем організації самопідготовки є саме проблема раціонального використання часу, який відводиться на виконання домашніх завдань. Дуже важливо, щоб діти швидко і повністю включались в роботу. Вчасний початок приготування домашнього завдання – необхідна умова впливу на якість завдання. Уміння діяти послідовно, самостійно планувати цю послідовність – важливий фактор успішності самопідготовки. Визначення часу на самопідготовку зазначено в Статуті школи. Через 45 хв. самопідготовки доречна невелика перерва. У першому класі та першому семестрі 2 класу цей час відводиться для читання, розвитку мовлення, дидактичних ігор та вправ, малювання, ліплення, занять за інтересами. Вихователь готує своїх вихованців до успішного виконання завдань. Він організовує спортивну годину, обід, прогулянку на свіжому повітрі, де дає змогу дітям відпочити перед самопідготовкою, зняти розумове напруження та стомленість. За 10 хв. до самопідготовки дітям дається час на неорганізований відпочинок за межами приміщення, де проводяться заняття. При самопідготовці учнів 2-х класів велику роль відіграє учитель, бо діти ще тільки вчаться, як треба самостійно працювати. саме в цей період необхідно приділити значну увагу роботі з пам’ятками. Вчитель повинен пояснювати, як треба виконувати завдання, давати зразки виконання вправ, поступово підводити їх до самостійної підготовки. Діти вчаться користуватися словниками, схемами, додатковими текстами. Труднощі полягають у тому, що не всі діти однаково розвинені: одні виконують роботу повільно, інші – швидше і можуть за цей час упоратись із більш складним завданням, але всі вони повинні виконати домашнє завдання. Велику роль відіграє самопідготовка в залученні учнів до роботи з книгою, розвитку самостійності, вмінні отримувати знання з різних джерел. Самопідготовка – не у рок, тому оточення тут вільне, при необхідності учні розмовляють пошепки, тихо підходять до вчителя, коли потрібна допомога, або вчитель підходить до учня. Допомогу школярі можуть отримати і від своїх товаришів. Самопідготовка служить показником роботи на уроці. Вихователь сприяє виробленню у школярів навичок планування навчальної роботи, розподілу сил і часу; розвитку уваги, пам’яті, мислення, мовлення; пробудженню бажання більше знати, використовувати свої знання на практиці. А це викликає інтерес до самоосвіти, позитивне ставлення до навчання. Організаційні задачі вирішуються вихователем шляхом створення обставин, які спонукають дітей до виконання завдань учителя й підтримання порядку, необхідного для успішної роботи. Він вимагає чіткого дотримання режимних вимог, економічного використання часу, відведеного на навчальну роботу, в умовах суворого регламенту. 

     Планування роботи групи продовженого дня
 Важливе значення для роботи у групі продовженого дня має планування. Плани вихователя обов’язково повинні узгоджуватися з річним планом роботи школи, з планом роботи вчителя. Вихователь складає план на семестр. І на його основі – на кожен робочий день. Плануючи роботу, вихователь керується указами Президента України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України. Вихователь веде спеціальний журнал групи продовженого дня, де відмічаються відсутні, робляться записи про самопідготовку і виховні заходи. Перспективний план містить основні завдання на семестр, коротку характеристику колективу; відображає виховні, спортивні заходи; роботу з позашкільними закладами: будинками культури, музейними, художніми, спортивними школами, бібліотеками, музеями. Слід приділити увагу формуванню у школярів здорового способу життя; профілактиці виникнення шкідливих звичок; трудовій діяльності; розвитку творчих здібностей дітей; розвитку духовності, зустрічі з творчими людьми. План має бути спрямованим на краєзнавчу і пошукову роботу з учнями. Намічаючи той чи інший захід, вихователь повинен визначити конкретний термін його проведення. Схема щоденного планування побудована так, що ліва частина аркуша показує обов’язковий мінімум роботи на кожен день, а права – відбиває результат проведення запланованих заходів, реакцію на них дітей, а також зв’язану з цим необхідність що-небудь повторити або змінити. Це план-щоденник.
Календар
«  Червень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Годинник
Пошук
Новини партнерів
НАШІ ДРУЗІ
Слухай Українське!
Відправка SMS
UKR-sms.org.ua - СМС Українською, sms, прикольні смс, смс коханим та ін.
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

//varvarivka-nvo.at.ua