Неділя, 20.06.2021, 07:46
Вітаю Вас Гость | RSS
                                                                               
Форма входу
Опитування
Чим зацікавив Вас сайт?
Всего ответов: 226
Погода
Погода в Україні
Здраствуй, школо!
Слова та музика Наталії Май.

Математики

5клас

Тематичне оцінювання

1. Натуральні числа

1. Запишіть цифрами число:
1) п’ятдесят шість мільярдів чотириста вісімдесят три мільйони дев’ятсот сімдесят дві тисячі п’ятсот сімдесят два;
2) сто три мільйони шістдесят сім тисяч двадцять п’ять;
3) тридцять дев’ять мільярдів вісім мільйонів шістнадцять тисяч.

2. Порівняйте числа:
1) 2386 і 2412;
2) 18 324 506 і 18 324 511.

3. Накресліть координатний промінь і позначте на ньому точки, що відповідають числам 1; 3 ; 7; 12.

4. Накресліть відрізок МК , довжина якого дорівнює 7см 4мм, позначте на ньому точку Е. Запишіть усі відрізки , що утворились на рисунку, та виміряйте їх довжини.

5. Точка С належить відрізку АК, АС=14 см, відрізок СК на 28см довший за відрізок АС. Знайдіть довжину відрізка АК.

6. Запишіть цифру, яку можна поставити замість зірочки, щоб утворилася правильна нерівність( розглянути всі можливі випадки):
1) 468* > 4687;
2) 27*3 < 2746.

7. На відрізку АВ завдовжки 23см позначили точки С і Д так, що АС=15см, ДВ=12см. Чому дорівнює довжина відрізка СД?

8. Порівняйте:
1) 4км і 3867м;
2) 502кг і 5ц.

2.Додавання і віднімання натуральних чисел . Числові і буквені вирази.
Формули.

1. Обчисліть:
1) 631 479 + 79 853; 2) 17 200 314 – 4 386 253.

2. За перший день зібрали 32кг лікарських рослин, що на 13кг більше, ніж за другий день. Скільки кілограмів лікарських рослин зібрали за два дні разом?

3. Виконайте додавання, обираючи зручний порядок обчислення:

1) ( 354 + 867) +646;
2) 182 + 371 + 429 + 218.

4. Перевірте , чи правильна нерівність:
3000 – ( 1642 -738) > 4316 – ( 1637 + 519).

5. Знайдіть значення m за формулою m= 45- 4n при n=7.

6. Спростіть вираз 378 + х + 122 і знайдіть його значення при х=254.

7. Обчисліть:

1) 4м 76см + 3м 48см;
2) 8хв 24с -4хв 36с.

8.Знайдіть значення виразу, обираючи зручний порядок обчислення:
1) ( 918 +692 ) – 718;
2) 343- ( 143 + 96).

3.Рівняння. Кут. Многокутники.

1. Побудуйте :
1) < APR, градусна міра якого дорівнює 152.
2) < BOC, градусна міра якого дорівнює 74.

2. Розв’яжіть рівняння:
1) 44 + х = 71;
2) 372 – х = 235.

3. Одна сторона трикутника дорівнює 6см, друга - в 4 рази довша за першу, а третя на - 3см коротша від другої. Знайдіть периметр трикутника.

4.Розв’яжіть рівняння:
1) ( х + 74 ) – 91=35;
2) 54 – ( х – 19 ) = 38.

5.З вершини прямого кута АОВ проведено два промені ОС і ОД так, що < АОД = 74 , <ВОС = 66. Обчисліть величину кута СОД(рисунок).
6.Яке число треба підставити замість a, щоб коренем рівняння 41 – ( а – х ) =16 було число 17?

4. Множення і ділення натуральних чисел.
Властивості множення.

1. Обчисліть:
1) 28 ∙ 3245; 3) 16 632 : 54;
2) 187∙ 408; 4) 186 000 : 150.

2. Знайдіть значення виразу:
( 23 ∙ 34 + 338 ) : 16.

3. Розв’яжіть рівняння:
1) х : 16 = 19;
2) 336 : х = 14;
3) 16х – 7х = 612.

4. Знайдіть значення виразу найзручнішим способом:
1) 4 ∙ 86∙ 25;
2) 8 ∙ 39 ∙ 125;
3) 78 ∙ 43 + 43 ∙ 22.

5. За 8 гвоздик і 14 хризантем заплатили 27грн 60коп. Одна гвоздика коштує 1грн 56коп.Яка ціна однієї хризантеми?

6. З одного пункту одночасно в протилежних напрямах вирушили велосипедист і пішохід. Пішохід рухався зі швидкістю 3км/год, а велосипедист зі швидкістю в 4 рази більшою. Яка відстань буде між ними через 5год після початку руху?

7. Скількома нулями закінчується добуток усіх натуральних чисел від 12 до 40 включно?

5. Ділення з остачею. Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед і його об’єм.

1. Виконайте ділення з остачею:
437 : 12.

2. Знайдіть площу прямокутника, одна сторона якого дорівнює 54см, а друга в 3 рази коротша від неї.

3. Обчисліть об’єм і площу поверхні куба з ребром 4дм.

4. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 18см, довжина на 12см більша за ширину , висота в 5 разів менша від довжини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.

5. Чому дорівнює ділене, якщо дільник дорівнює 7, неповна частка – 9 , а остача – 4?

6. Поле прямокутної форми має площу 72а, а його довжина - 90м. Обчисліть периметр поля.

7. Сума довжин усіх ребер прямокутного паралелепіпеда дорівнює 96см, два його виміри - 7см і 12см. Знайдіть третій вимір.

6. Звичайні дроби

1. Порівняйте числа:

1) 14/19 і 18/19; 2) 1 і 3/5; 3) 26/21 і 1.

2. Виконайте дії:
1) 19/28 + 16/28 – 17/28;
2) 4 11/14 - 2 5/14 + 1 3/14;
3) 1 – 8/17;
4) 4 5/9 – 2 8/9.

3. У хлопчика було 56 зошитів, з них 4/7 становили зошити в клітинку. Скільки зошитів у клітинку було у хлопчика?

4. У саду росло 36 яблунь, що становило 4/9 усіх дерев. Скільки дерев росло у саду?

5. Перетворіть у мішане число дріб:
1) 7/2; 2) 35/8.

6. Турист планував за перший день пройти 5/17 маршруту, за другий день - 6/17 маршруту, а за третій – 7/17. Чи зможе він реалізувати свій план?

7. Знайдіть натуральні значення х, при яких буде правильною нерівність:
1 8/9 < х /9 < 2 4/9.

8. При яких натуральних значеннях а дріб 13/ 3а – 5 буде неправильним?

7. Поняття про десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів.

1. Порівняйте:
1) 19, 4 і 19, 398;
2) 0,5384 і 0,539.

2. Округліть:
1) до десятих: 6,786; 0,53924;
2) до сотих: 13,421; 0,3659.

3. Виконайте дії:
1) 6,67 + 24,793; 3) 12 – 6,256;
2) 88,17 – 8,345; 4) 10,4 – ( 0,87 + 3,268).

4. Швидкість пароплава проти течії річки дорівнює 24,8 км/год, а швидкість течії – 2,6 км/год. Знайдіть швидкість пароплава за течією.

5. Запишіть у метрах і обчисліть:
1) 23, 4м – 82см;
2) 3,4км + 630м.

6. Ламана складається з трьох ланок. Довжина першої ланки дорівнює 7,4см, що на 2,7см менше від довжини другої ланки і на 3,8см більше за довжину третьої. Чому дорівнює довжина ламаної?

7. Напишіть три числа, кожне з яких більше за 6,44 і менше від 6,46.

8. Які цифри треба поставити замість зірочок, щоб утворилася правильна нерівність( у правій і лівій частинах нерівності зірочкою позначено одну й ту саму цифру):
1) 0,* 3 > 0,5*;
2) 0,*4 < 0,4*?

8. Множення і ділення десяткових дробів

1. Обчисліть:
1) 6,25 ∙3,4 ;
2) 0,0017 ∙ 7,8;
3) 32,291 ∙100 ;
4) 24,1 : 1000;
5) 48,24 : 12;
6) 7 : 28 ;
7) 7,31 : 3,4 ;
8) 18 : 0,45.

2. Знайдіть значення виразу:
( 20 – 22,05 : 2,1) ∙ 6,4 + 9,2.

3. Розв’яжіть рівняння:
6,4 ( у – 12,8 ) = 3,2.

4. Відстань між двома селами дорівнює 82,8км. З цих сіл одночасно в одному напрямі вирушили вантажівка і велосипедист, причому велосипедист рухався попереду. Через 6 год після початку руху вантажівка наздогнала велосипедиста. Якою була швидкість велосипедиста , якщо швидкість вантажівки дорівнювала 27,2 км/год.

5. Якщо в деякому десятковому дробі перенести кому вправо через одну цифру , то він збільшиться на 65,88. Знайдіть цей дріб.

9. Середнє арифметичне. Відсотки.

1.Знайдіть середнє арифметичне чисел 36,2 ; 38,6; 37; 39,3.

2. У табуні було 300 коней, з них 36% становили вороні. Скільки вороних коней було в табуні?

3. У будинку було 68 двокімнатних квартир, що становило 17 % всіх квартир. Скільки всіх квартир було в будинку?

4. Машина їхала три години зі швидкістю 58,4км/год і 4год зі швидкістю 61,2км/год. Знайдіть середню швидкість машини на всьому шляху.

5. У їдальню завезли 160кг овочів. Капуста становила 48% усіх овочів, морква - 23% , а картопля – решту. Скільки кілограмів картоплі завезли в їдальню?

6. За перший місяць відремонтували 65% дороги, за другий – 60% остачі , а за третій – решту 28км. Скільки кілометрів дороги треба було відремонтувати?

10. Узагальнення і систематизація знань учнів
з курсу математики 5 класу

1. Знайдіть значення виразу:
( 3,17 + 0,77 : 1,4 ) ∙ 3,5 - 4,216.

2. Поїзд проїхав 168,3км за 3,4год. Скільки кілометрів він проїде за 5,8год з тією самою швидкістю?

3. Розв’яжіть рівняння:
7,2х – 5,4х + 0,46 =1.

4. Довжина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 80см. Його ширина становить 60% довжини і 40% висоти. Обчисліть об’єм цього паралелепіпеда.

5. Знайдіть значення виразу:
15: ( 3 12/17 + 2 5/17) + ( 4,2 – 2 3/5) :4.

6. Коли автомобіль проїхав 0,2 , а потім ще 0,15 всього шляху, то виявилось, що він проїхав на 18км менше від половини шляху, який треба було проїхати. Скільки кілометрів мав проїхати автомобіль?

6 клас

Тематичне оцінювання

1. Подільність натуральних чисел

1. Які з чисел 24; 75; 83; 378; 576; 892 діляться націло :
1) на 2;
2) на 3.

2. Розкладіть число 1056 на прості множники.

3. Знайдіть найбільший спільний дільник чисел:
1) 24 і 42;
2) 128 і 192.

4. Знайдіть найменше спільне кратне чисел:
1) 12 і 18;
2) 14 і 28;
3) 8 і 9.

5. Установіть , чи є числа 728 і 1275 взаємно простими.

6. Замість зірочки в числі 173* поставте таку цифру , щоб отримане число було кратне: 1) 5; 2) 9. Розгляньте всі можливі випадки.

7. Тарасик розставив зроблені ним моделі літаків порівну на 14 полицях, а потім переставив їх, теж порівну, на 8 полиць. Скільки моделей було у Тарасика, якщо відомо, що їх в нього більше за 100 і менше від 120?

2. Порівняння, додавання і віднімання дробових чисел

1. Скоротіть дроби : 12/16; 18/27; 24/56; 42/70.

2. Порівняйте дроби:
1) 5/8 і 3/4;
2) 7/10 і 8/15;
3) 4/11 і 3/8.

3. Обчисліть:
1) 4/9 + 3/8;
2) 5/6 – 9/14;
3) 11/15 – 3/5;
4) 5 7/8 – 3 5/6;
5) 4 4/7 + 6 1/4;
6) 6 – 4 13/19.

4. Першого дня продали 4 7/24 ц яблук, а другого – на 1 7/12ц менше, ніж першого. Скільки центнерів яблук продали за два дні разом ?

5. Розв’яжіть рівняння:
1) 10 11/24 – х =6 7/16;
2) ( 5/6 + х) – 2/3= 13/18.

6. За перший день турист пройшов 5/18 наміченого маршруту, за другий – 10/27 маршруту, а за третій – решту. Яку частину маршруту пройшов турист за третій день?

7. Знайдіть усі натуральні значення х, при яких є правильною нерівність
х/9 < 22/45.

3. Множення звичайних дробів

1. Виконайте множення:
1) 5/8 ∙ 4/15;
2) 6 3/4 ∙ 1 11/45 ;
3) 11 /35∙ 20.

2. У хлопчика було 56 зошитів, з них 4/7 становили зошити в клітинку. Скільки зошитів у клітинку було у хлопчика?

3. Виконайте дії:
( 4 – 14/33 ∙ 1 1/21 ) ∙ 5 5/8.

4. Ширина прямокутного паралелепіпеда дорівнює 6 1/4см, його довжина в 1 3/5 раза більша за ширину, а висота становить 36% довжини. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.

5. Обчисліть найзручнішим способом значення виразу:
3 3/8 ∙ 1 1/19 + 1 1/19 ∙ 1 7/12 – 4 1/6 ∙ 1 1/19.

6. Між трьома школами розподілили гроші на придбання комп’ютерів. Перша школа отримала 5/18 усієї суми, друга – 6/13 остачі , а третя – решту. Яка школа отримала найбільше грошей?

4. Ділення звичайних дробів

1. Виконайте ділення:
1) 7/15 : 14/25;
2) 2 2/9 : 1 7/9;
3) 8/13 : 4.

2. Поїзд пройшов 3/7 усього шляху, що становило 102км. Скільки кілометрів становить довжина всього шляху?

3. Розв’яжіть рівняння:
1) 3/7х = 2,1;
2) 6 4/9х = 1.

4. Перетворіть звичайний дріб 5/11 у нескінченний періодичний десятковий дріб і вкажіть його період.

5. Виконайте дії:
( 2 4/15 – 1 5/12) : 3 2/5 + 6 4/9 : 2.

6. З двох міст одночасно назустріч один одному вирушають два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнює 56км/год, що становить 7/8 швидкості другого. Якою буде відстань між автомобілями через 2,6год після початку руху, якщо відомо, що відстань між містами дорівнює 410км?

7. Каштани становили 7/15 дерев, що росли в парку, клени – 45% остачі, а берези – решту 88 дерев. Скільки всього дерев росло в парку?


5. Відношення і пропорції.
Відсоткове відношення двох чисел.

1. З 2,5кг соняшника отримують 1,8кг чистого насіння. Скільки потрібно соняшника, щоб отримати 7,2кг чистого насіння?

2. У будинку було 68 двокімнатних квартир, що становило17%усіх квартир. Скільки квартир було у будинку?

3. Ціна шафи підвищилася із 140 грн до 161 грн. На скільки відсотків підвищилася ціна шафи?

4. Розв’яжіть рівняння:
( 3х – 4 ) : 6 = 7 : 8 .

5. Відомо,що 340кг руди одного сорту містять 61,2кг заліза, а 260кг руди іншого сорту – 59,8кг заліза. В якій руді , першій чи другій, вищий відсотковий вміст заліза?

6. Число а становить 250% від числа в. Скільки відсотків число в становить від числа а?


6.Пряма пропорційна залежність. Коло і круг.
Імовірність випадкової події.

1. Автомобіль прїжджає певну відстань за 2,8год. За який час він проїде відстань у 3,5 раза більшу з тією самою швидкістю?

2. Знайдіть довжину кола, якщо його радіус дорівнює 4,15см ( число П округліть до сотих). Відповідь округліть до сотих.

3. Знайдіть площу круга, якщо його радіус дорівнює 6см ( число П округліть до десятих). Відповідь округліть до десятих.

4. Між трьома школами розподілили 2800кг апельсинів у відношенні 6 : 3 : 5. Скільки кілограмів апельсинів одержала кожна школа?

5. За допомогою циркуля і лінійки побудуйте трикутник зі сторонами 4см, 6см і 7см.

6.У коробці лежать 10 карток, пронумерованих числами від 1 до 10 . Яка ймовірність того, що на навмання вийнятій картці буде записано:
1) парне число; 2) число, яке кратне 3.

Календар
«  Червень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Годинник
Пошук
Новини партнерів
НАШІ ДРУЗІ
Слухай Українське!
Відправка SMS
UKR-sms.org.ua - СМС Українською, sms, прикольні смс, смс коханим та ін.
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

//varvarivka-nvo.at.ua