Середа, 05.08.2020, 14:56
Вітаю Вас Гость | RSS
                                                                               
Форма входу
Опитування
Чим зацікавив Вас сайт?
Всего ответов: 226
Погода
Погода в Україні
Здраствуй, школо!
Слова та музика Наталії Май.

Посадова інструкція Учитель

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя.
Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби з охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.
Дана інструкція є типовою, її дія поширюється на всіх учителів школи.
1.2. Вчитель призначається і звільняється завідуючим відділом освіти.
1.3. Вчитель повинен мати вищу чи середню педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).
1.4. Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи та заступнику директора з виховної роботи.
1.5. У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законамиУкраїни, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності вчителя є:
2.1. Навчання і виховання учнів з врахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.
2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, свідомого вибору ними професії та готовності до функціонування в ринкових умовах.
2.3. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.

3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

Вчитель виконує такі посадові обов”язки:
3.1.Здійснює навчання і виховання учнів із врахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним згідно розподілу навчального навантаження класах, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.
3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми у відповідності з навчальним планом, власним поурочним планом і розкладом занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи і засоби навчання.
3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.
3.4. Виконує правила і норми охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров”я учнів під час навчального процесу.
3.5. Оперативно повідомляє керівника школи про кожен нещасний випадок, приймає заходи щодо надання першої долікарської допомоги.
3.6. Вносить пропозиції про покращення і оздоровлення умов проведення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, адміністрацію про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують життєдіяльність і працездатність учнів.
3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов”язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
3.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.
3.9 Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.
3.10. Веде у встановленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль відвідувань і успішності учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно надає адміністрації школи звітні дані.
3.11. Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.
3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролю і оцінки своєї діяльності.
3.13. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно розпорядження заступника директора школи з навчально-виховної роботи.
3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи. 3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.
3.16. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь в діяльності методичного об”єданння та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.
3.17. Бере участь в роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.
3.18. Чергує в школі у відповідності з графіком чергувань на перервах між заняттями, а також за 15 хв. і протягом 15 хв. після закінчення занять. 3.19. Підтримує постійний зв”язок з батьками (особами, які їх замінюють) учнів.
3.20. Проходить періодичне медичне обстеження.
3.21. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.
3.22. У випадку виконання обов”язків завідувача кабінетом: - організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність за збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету; - розробляє і періодично переглядає (не менш як 1 раз у 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору; - контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності; - проводить чи організовує проведення іншими педагогами інструктажу з охорони праці учнів з обов”язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі визначеного взірця; - не допускає проведення занять, пов”язаних з небезпекою для життя і здоров”я учнів і працівників школи з повідомленням про це заступника директора школи з навчально-виховної роботи; -вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.

4. ПРАВА

Вчитель має право:
4.1. Брати участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.
4.2. На захист професійної честі і гідності.
4.3. Знайомиться з скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.
4.4. Захищати свої інтереси самостійно і (чи) через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов”язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.
4.5. На конфідеційність дисциплінарного (службового) розслідування, за виключенням випадків, передбачених законом. 4.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методики оцінки знань учнів.
4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.
4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.
4.9. Давати учням під час занять і перерв обов”язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель несе відповідальність за: - реалізацію не в повному об”ємі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу; - життя і здоров”я учнів під час навчального процесу; - порушення прав і свобод учнів.
5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов”язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов”язаних з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законами України "Про освіту”, ”Про загальну середню освіту”.
5.4. За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв”язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов”язків учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим і (чи) цивільним законодавством.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

Учитель:
6.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в обов”язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов”язками.
6.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.
6.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно з тарифікацією. 6.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителем тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі.
6.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. 6.6.Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.
Календар
«  Серпень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Годинник
Пошук
Новини партнерів
НАШІ ДРУЗІ
Слухай Українське!
Відправка SMS
UKR-sms.org.ua - СМС Українською, sms, прикольні смс, смс коханим та ін.
Календар подій
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

//varvarivka-nvo.at.ua